Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie:

  • Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
  • Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
  • Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy.
  • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
  • odjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
  • Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
  • Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.

Szczegóły w Raporcie bieżącym nr 5/2012.

Komentarze są zamknięte.

Kontakt

IFIRMA SA
ul. Grabiszyńska 241B
53-234 Wrocław

tel.: +48 71 769 43 00
fax: +48 71 321 00 16
e-mail: office@ifirma.pl

KRS: 0000281947
NIP: PL-898-16-47-572
REGON: 931082394
Nasz profil na Google+

Nasze certyfikaty