Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007;
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007;
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r.
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2007;
  • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2007;
  • wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przed dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
  • przekazania zysku za rok obrotowy 2007 na kapitał zapasowy spółki.

Komentarze są zamknięte.

Kontakt

IFIRMA SA
ul. Grabiszyńska 241B
53-234 Wrocław

tel.: +48 71 769 43 00
fax: +48 71 321 00 16
e-mail: office@ifirma.pl

KRS: 0000281947
NIP: PL-898-16-47-572
REGON: 931082394
Nasz profil na Google+

Nasze certyfikaty