Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty i ocenę swojej pracy
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku
  • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku
  • pokrycia starty za rok obrotowy 2009
  • zmiany Statutu Spółki
  • zmiany nazwy Spółki na ifirma.pl S.A.
  • upoważnienia Zarządu Spółki do skupu akcji

Szczegóły w Raporcie bieżącym nr 9/2010.

Komentarze są zamknięte.

Kontakt

IFIRMA SA
ul. Grabiszyńska 241B
53-234 Wrocław

tel.: +48 71 769 43 00
fax: +48 71 321 00 16
e-mail: office@ifirma.pl

KRS: 0000281947
NIP: PL-898-16-47-572
REGON: 931082394
Nasz profil na Google+

Nasze certyfikaty