Zostaliśmy zaproszeni do udziału w jubileuszowym programie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych „10 spółek na 10 lat SII – komunikuj się skutecznie”. Celem projektu jest opracowanie i wypromowanie najwyższych standardów przepływu informacji pomiędzy spółkami giełdowymi a inwestorami.

W programie SII bierze udział 10 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku głównym i New Connect. Każda z nich reprezentuje inną branżę, posiada różny staż na parkiecie i inną strukturę akcjonariatu. Power Media SA jest jedynym uczestnikiem z sektora usług programistycznych wspierających biznes. Projekt będzie trwał 12 miesięcy, a jego celem będzie stworzenie, przetestowanie w praktyce i wypromowanie najlepszych standardów komunikacji pomiędzy spółkami a indywidualnymi inwestorami.

Pierwszy etap projektu, który zakończy się w czerwcu, będzie polegał na opracowaniu przez spółkę polityki informacyjnej. Strategia relacji inwestorskich powstanie we współpracy z SII na podstawie dotychczasowych doświadczeń firmy. Będzie ona uwzględniać także najlepsze praktyki wypracowane przez spółki giełdowe na Zachodzie oraz informacje uzyskane w ramach siedmiu edycji Ogólnopolskiego Badania Inwestorów. W opracowanej przez SII ankiecie akcjonariusze oceniali m.in. politykę informacyjną spółek giełdowych, wskazując na te elementy strategii komunikacyjnych podmiotów, które wymagają dopracowania. Kolejne etapy projektu to zastosowanie praktyk informacyjnych opracowanych w fazie koncepcyjnej oraz ich ocena po 12 miesiącach. Ewaluacja efektów tych wdrożeń odbędzie się na podstawie audytów w spółkach. Badanie zostanie przeprowadzone przez niezależną, zewnętrzną firmę badawczą na początku i po zakończeniu projektu. Strategie komunikacji będące efektem projektu „10 spółek na 10 lat SII” posłużą w przyszłości jako przykład właściwych relacji spółki z rynkiem.

„Udział naszej spółki w projekcie jest dla nas sprawą prestiżową. Z naszych doświadczeń będą bowiem korzystać inne podmioty notowane na GPW – podkreśla Marta Przewłocka, wiceprezes Power Media SA. – W ciągu kilku lat obecności na GPW wypracowaliśmy skuteczną politykę informacyjną, która pomaga inwestorom właściwie ocenić nasze działania na rynku oraz ich efekty. W naszych kontaktach z akcjonariuszami dużą wagę przykładamy do internetu jako nowoczesnego i szybkiego kanału informacyjnego. A wykorzystanie globalnej sieci w relacjach inwestorskich jest jednym z ważniejszych elementów programu „10 spółek na 10 lat SII”. Możemy podzielić się naszym know-how w tym zakresie. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia stworzymy strategię IR, która będzie służyć jako wzorzec i punkt odniesienia dla innych graczy giełdowych”.

Prócz spółki Power Media SA w programie SII wezmą udział również: Bank Millennium, Azoty Tarnów, PBG, Cinema City, NFI Progress, Kredyt Inkaso, Orzeł, Notoria i Telestrada.

Poszczególne etapy projektu można śledzić na stronie www.10na10.pl.

Komentarze są zamknięte.

Kontakt

IFIRMA SA
ul. Grabiszyńska 241B
53-234 Wrocław

tel.: +48 71 769 43 00
fax: +48 71 321 00 16
e-mail: office@ifirma.pl

KRS: 0000281947
NIP: PL-898-16-47-572
REGON: 931082394
Nasz profil na Google+

Nasze certyfikaty