Charakterystyka klienta

Telewizja Polska S.A. jest jednoosobową Spółką Akcyjną Skarbu Państwa. Głównym zadaniem TVP, jako nadawcy publicznego, jest tworzenie i rozpowszechnianie ogólnokrajowych i regionalnych programów telewizyjnych. Misją telewizji jest harmonijna realizacja funkcji informacyjnej, edukacyjnej i rozrywkowej poprzez stworzoną ofertę programową. Telewizja Polska posiada 14 kanałów ogólnokrajowych oraz 16 ośrodków regionalnych. Głównym odbiorcą realizowanego przez Power Media projektu jest Biuro Reklamy TVP.

Cechy projektu

 • jeden punkt przyjęć materiałów
 • przechowywanie materiałów przez czas określony w parametrach konfiguracyjnych
 • transkodowanie materiału celem dostosowania go do wymogów emisyjnych bez ingerencji w zawartość merytoryczną
 • łatwe zarządzanie kontami
 • zarządzanie treścią serwisu poprzez wbudowany system CMS
 • kontakt z użytkownikami serwisu z poziomu platformy (wbudowany mass-mailing)

Efekty współpracy

W trakcie kilkumiesięcznej współpracy stworzyliśmy w pełni intuicyjny, funkcjonalny, a jednocześnie prosty w obsłudze serwis, który powstał na bazie naszego rozwiązania imMedia. Uploadowanie materiału reklamowego mieści się zaledwie w 5 prostych krokach. Po opłaceniu przesłanych plików użytkownik na pełny wgląd w historię swoich plików. Otwartość systemu daje duże możliwości na polu ewentualnych zmian konfiguracyjnych wykonywanych przez administratora systemu. Wśród korzyści osiągniętych z realizacji systemu, na szczególną uwagę zasługują:
 • umożliwienie globalnej kontroli nad materiałami
 • poprawa efektywności
 • częściowa automatyzacja pracy (automatyczna kontrola i weryfikacja plików)
 • usprawnienie procesu przesyłania materiałów i gromadzenia metryk
 • rozbudowane możliwości raportowania
 • uzyskanie jednolitego standardu przyjmowania reklam
 • bieżący dostęp do informacji zarówno dla klientów, jak i pracowników Biura Reklamy