Charakterystyka klienta

Polskie Radio to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, której celem jest wypełnianie zadań radiofonii publicznej w Polsce. Celem działalności spółki jest tworzenie i rozpowszechnianie ogólnokrajowych i regionalnych programów radiowych uwzględniających zadania i obowiązki określone ustawą o radiofonii i telewizji, w tym w szczególności: dostarczanie informacji, dostarczanie rozrywki, udostępnianie dóbr kultury i sztuki, popieranie krajowej twórczości radiowej.

Cechy projektu

System inStudio został zainstalowany u Klienta w roku 2015. W trakcie realizacji kolejnej umowy rozbudowaliśmy go o nowe funkcjonalności, wśród których do najistotniejszych zmian zaliczyć można:
  • możliwość dodawania załączników do materiałów
  • nadawanie statusów materiałom powiązanym z innym systemem archiwizacyjnym funkcjonującym u Klienta
  • rozbudowa opisów sekwencyjnych
  • usprawnienie zarządzaniem słowami kluczowymi i opisami
  • automatyczne nadawanie Identyfikatora tekstowego

Efekty współpracy

Realizacja projektu usprawniła obsługę procesów wykonywanych przez pracowników Wydziału Systemów Multimedialnych Polskiego Radia. Użytkownicy systemu zyskali intuicyjny, dopasowany do ich potrzeb system, który gwarantuje konkretne, mierzalne korzyści:
  • usprawnia pracę wydziału, wszystkie materiały dostępne są w jednym systemie, który pozwala na ich sprawne wyszukiwanie oraz pobieranie
  • automatyzuje pracę poprzez ujednolicenie sposobu opisywania oraz przechowywania zgromadzonych zbiorów
  • optymalizuje wykorzystanie zasobów wydziału
  • oszczędza czas i koszty związane z jednokrotnym wprowadzaniem danych do systemu, które są dostępne dla uprawnionych użytkowników
Wdrożony system cechuje się ponadto wysokim bezpieczeństwem oraz niezawodnością.