W dn. 29 czerwca Andrzej Parszuto, Wiceprezes Zarządu Power Media S.A. złożył rezygnację ze stanowiska. Decyzja podyktowana była względami osobistymi.

Swoją funkcję Andrzej Parszuto przestał pełnić 30 czerwca. Pozostaje jednak znaczącym akcjonariuszem Power Media S.A., posiadając ponad 15% udziałów w firmie i 21% głosów podczas zgromadzenia akcjonariuszy.

Po rezygnacji Andrzeja Parszuto w skład Zarządu wchodzi: Wojciech Narczyński (Prezes Zarządu), Marta Przewłocka (Wiceprezes Zarządu), Agnieszka Kozłowska (Członek Zarządu).

Komentarze są zamknięte.

Kontakt

IFIRMA SA
ul. Grabiszyńska 241B
53-234 Wrocław

tel.: +48 71 769 43 00
fax: +48 71 321 00 16
e-mail: office@ifirma.pl

KRS: 0000281947
NIP: PL-898-16-47-572
REGON: 931082394
Nasz profil na Google+

Nasze certyfikaty