Dywidenda wypłacana przez Emitenta w okresie ostatnich 5 lat

Dywidenda z zysku za dany rok obrotowy Dzień dywidendy Dzień wypłaty dywidendy Wysokość dywidendy na jedną akcję Ilość akcji objętych dywidendą Łączna kwota wypłaconej dywidendy Zysk netto % udziału wypłaconej dywidendy w zysku netto
2011 18 maja 2012 01 czerwca 2012 0,07 6 160 900 431 263,00 688 803,69 62,61%
2012 20 maja 2013 3 czerwca 2013 0,04 6 160 900 246 436,00 414 070,44 59,52%
2013 02 czerwca 2014 16 czerwca 2014 0,07 6 235 900 436 513,00 686 581,19 63,58%
2014 05 maja 2015 19 maja 2015 0,08 6 310 900 504 872,00 862 578,50 58,53%
2015 16 maja 2016 01 czerwca 2016 0,03 6 400 000 192 000,00 301 614,80 63,66%
2016 0,08 6 400 000 512 000,00 1 645 250,19 31,12%
W tym:
zaliczka za 2016 21 kwietnia 2017 28 kwietnia 2017 0,02 6 400 000 128 000,00 1 645 250,19 7,78%
2016 15 maja 2017 01 czerwca 2017 0,06 6 400 000 384 000,00 1 645 250,19 23,34%

Kontakt

IFIRMA SA
ul. Grabiszyńska 241B
53-234 Wrocław

tel.: +48 71 769 43 00
fax: +48 71 321 00 16
e-mail: office@ifirma.pl

KRS: 0000281947
NIP: PL-898-16-47-572
REGON: 931082394
Nasz profil na Google+

Nasze certyfikaty