Struktura akcjonariatu spółki Power Media S.A.

dyerware

Główni akcjonariusze i udział na WZA

Akcjonariusz Udział w kapitale Liczba akcji Udział na WZA Liczba głosów Data aktualizacji
Wojciech Narczyński 26,72% 1 710 000 32,93% 2 820 000 11.06.2012
Marta Przewłocka 15,48% 990 401 18,11% 1 550 401 11.06.2012
Ewa Dąbrowska-Prus 7,62% 487 511 9,52% 815 011 02.02.2017
Agnieszka Kozłowska 4,30% 275 019 5,14% 440 019 11.06.2012
Pozostali 45,89% 2 937 069 34,30% 2 937 069 02.02.2017
RAZEM 100% 6 400 000 100% 8 562 500 29.04.2015

Kontakt

IFIRMA SA
ul. Grabiszyńska 241B
53-234 Wrocław

tel.: +48 71 769 43 00
fax: +48 71 321 00 16
e-mail: office@ifirma.pl

KRS: 0000281947
NIP: PL-898-16-47-572
REGON: 931082394
Nasz profil na Google+

Nasze certyfikaty