Jak się do nas zgłosić?

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszymi ofertami pracy IT, a następnie do przesłania swojego CV. Prosimy załączyć w CV klauzulę o ochronie danych osobowych. Nie wymagamy przesyłania listu motywacyjnego. Jeśli nie jesteście Państwo w stanie zdecydować się na konkretną ofertę pracy, to wystarczy, że prześlecie CV, a my doradzimy stanowisko adekwatne do Państwa umiejętności i oczekiwań.

Jak wygląda proces rekrutacyjny?

Rekrutacja IT do PM jest prowadzona w trybie ciągłym, przez cały rok. Poszukujemy pracowników zarówno do naszego Działu Rozwoju Oprogramowania, jak i do projektów realizowanych bezpośrednio przez naszych klientów. Kandydatów zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną bezpośrednią w siedzibie naszej firmy lub zdalną. Po spotkaniu każdemu kandydatowi udzielamy informacji zwrotnej na temat jego kompetencji pod kątem stanowiska, o które się ubiega. Kandydatów z wynikiem pozytywnym zapraszamy do udziału w kolejnym etapie rekrutacji. Natomiast kandydatów, których kwalifikacje okazały się zbyt niskie na oferowane przez nas stanowisko, zachęcamy do rozwijania swoich umiejętności i do udziału w rekrutacji w przyszłości.

Jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna?

Na nasze pierwsze spotkanie prosimy zarezerwować sobie ok. 40-50 minut. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu m.in.:

 1. Sprawdzenie znajomości języka angielskiego technicznego w mowie i czytaniu.
 2. Sprawdzenie wiedzy technicznej deklarowanej w CV.
 3. Weryfikacja doświadczenia akademickiego (zdobytego przy realizacji projektów na studiach) czy komercyjnego (uzyskanego podczas pracy przy projektach komercyjnych) pod kątem oferty pracy, na którą kandydat aplikuje.

Jak się przygotować do rozmowy z nami?

Proszę pamiętać, aby przed rozmową:

 • Przeanalizować raz jeszcze informacje zawarte w przesłanym do nas CV – jak znajomość technologii czy języków obcych. Możemy zapytać o każdy fakt, który został zamieszczony w CV.
 • Przypomnieć sobie ważniejsze projekty realizowane zarówno na studiach, jak i na użytek prywatny czy podczas pracy komercyjnej. Będziemy zainteresowani szczególnie tymi, do realizacji których zostały wykorzystane technologie związane ze stanowiskiem, na które kandydat aplikuje.
 • Zastanowić się nad swoimi oczekiwaniami względem pracodawcy.
 • Przemyśleć motywację do podjęcia pracy na danym stanowisku lub do zmiany pracy
 • Zastanowić się nad planami zawodowymi w dłuższej perspektywie.
 • Przeanalizować swoje mocne i słabe strony oraz największe osiągnięcia.
 • Zastanowić się nad swoimi oczekiwaniami finansowymi.
 • Przygotować własne pytania dotyczące stanowiska i firmy.

Na pierwsze spotkanie z nami nie jest konieczne przynoszenie ze sobą dokumentów aplikacyjnych, jak CV czy list motywacyjny (chyba, że w ofercie pracy jest wyraźnie zaznaczone, iż należy przedstawić np. swoje portfolio projektów). Nie oczekujemy również od kandydatów stroju formalnego.

Jesteśmy zainteresowani wszelkimi uwagami dotyczącymi procesu rekrutacji czy ofert pracy IT. Można je kierować do nas e-mailem na adres praca@power.com.pl.

Możesz również zadać pytanie naszemu ekspertowi na forum eksperckim Praca IT na portalu gazeta.pl.

Kontakt

IFIRMA SA
ul. Grabiszyńska 241B
53-234 Wrocław

tel.: +48 71 769 43 00
fax: +48 71 321 00 16
e-mail: office@ifirma.pl

KRS: 0000281947
NIP: PL-898-16-47-572
REGON: 931082394
Nasz profil na Google+

Nasze certyfikaty