„10 na 10 …” to program mający na celu kreowanie oraz promowanie najwyższych standardów w obszarze komunikacji spółek giełdowych z inwestorami. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Uczestniczy w nim 10 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie, możliwie różnorodnych (pod względem wielkości, struktury akcjonariatu, „rodowodu”, rynku na którym są notowana etc.). Program realizowany będzie przez 12 miesięcy, a jego kształt opracowany został dla każdej spółki indywidualnie, tak by w praktyce dowieść możliwość prowadzenia dobrej komunikacji, niezależnie od różnych ograniczeń i wyzwań jakie przypisane są poszczególnym spółkom.

W trakcie trwania programu każda ze spółek w nim uczestnicząca będzie realizowała katalog działań mających na celu zapewnienie jak najlepszej komunikacji z rynkiem. Działania te będą prowadzone przy uwzględnieniu najlepszych standardów w dziedzinie komunikacji finansowej z rynków międzynarodowych oraz ponad 10 letniego doświadczenia SII w tym obszarze, wynikającego z oczekiwań i sugestii samych inwestorów.

Finalny kształt programu dla każdej ze spółek będzie zależał w głównej mierze od:
wyzwań i celów w obszarze komunikacji z inwestorami , jakie będzie chciała osiągnąć spółka,
ewentualnych problemów i błędów w dotychczasowej komunikacji,
dotychczasowej pozycji rynkowej, stażu oraz obowiązujących w spółce praktyk w obszarze relacji inwestorskich.

Stowarzyszenie będzie nadzorowało w sposób kompleksowy realizację opracowanego programu, przygotowując w systemie kwartalnym raporty będące zarówno oceną dotychczasowych działań jak i wskazówkami do działań w przyszłych okresach.

Komentarze są zamknięte.

Kontakt

IFIRMA SA
ul. Grabiszyńska 241B
53-234 Wrocław

tel.: +48 71 769 43 00
fax: +48 71 321 00 16
e-mail: office@ifirma.pl

KRS: 0000281947
NIP: PL-898-16-47-572
REGON: 931082394
Nasz profil na Google+

Nasze certyfikaty