Na podstawie prospektu emisyjnego, zatwierdzonego 5 lutego przez Komisję Nadzoru Finansowego, spółka Power Media zaoferuje inwestorom 1,4 mln akcji serii C, których cena emisyjna została ustalona na 5 zł za walor.

POWER MEDIA, wrocławska firma specjalizująca się w usługach informatycznych, outsourcingu i rekrutacji informatyków dla dużych międzynarodowych korporacji oraz twórca pierwszego w Polsce serwisu księgowości internetowej ifirma.pl, przeprowadzi pierwszą publiczną ofertę akcji. W terminie od 3 do 7 marca 2008 r. odbędą się zapisy na akcje serii C. Debiut akcji Power Media na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spodziewany jest w drugiej połowie marca br.

Inwestorzy będą mogli zapisywać się na akcje spółki Power Media w Punktach Obsługi Biura Maklerskiego Banku DnB NORD, oferującego walory spółki – oraz w Punktach Obsługi Klienta (POK) konsorcjum domów maklerskich na terenie całego kraju. Pełna lista adresów POK-ów przyjmujących zapisy na akcje Power Media znajdzie się na stronie www.power.com.pl oraz www.bmdnbnord.pl po opublikowaniu aneksu do prospektu emisyjnego spółki.

Najważniejszym celem na jaki chcemy przeznaczyć środki z publicznej oferty akcji jest rozwój serwisu księgowości internetowej ifirma.pl., mówi Wojciech Narczyński Prezes Zarządu Power Media S.A. Dynamiczny rozwój małych i mikro-firm, wynikający z bardzo dobrych perspektyw gospodarczych w naszym kraju, będzie pozytywnie wpływał na rozwój usług księgowości on-line.

Porównując przyrost liczby użytkowników ifirma.pl, których liczba z roku na rok zwiększa się o kilkaset procent dostrzegamy duże szanse rozwoju tego typu usług. Naszą największą przewagą jest to, iż ifirma.pl jest pionierem księgowości online w Polsce i mamy już sprawdzone i bezpieczne narzędzie, z którego obecnie korzysta prawie 2000 użytkowników. Ponadto nasze rozwiązanie dostępne jest na platformach internetowych liderów bankowości internetowej mBank i Multibank., dodaje. Nasza strategia zakłada przeznaczenie ponad 5,5 mln zł na rozbudowę infrastruktury, promocję wizerunku i reklamę serwisu ifirma.pl. Dzięki tym działaniom zamierzamy zwiększyć liczbę użytkowników serwisu ifirma.pl do 20 tys., co w znaczący sposób wpłynie na dynamikę przychodów Power Media już w 2009 roku, mówi Wojciech Narczyński.

Działania, które przekładają się na rozpoznawalność marki oraz świadomość istnienia serwisu ifirma.pl jako rozwiązania alternatywnego dla biur rachunkowych, czy też samodzielnego prowadzenia księgowości wymagają środków. Inwestycja w reklamę i markę serwisu pozwoli utrzymać przewagę konkurencyjną, oraz trwale podnieść wartość spółki dla inwestorów.

Power Media zajmuje się realizacją projektów informatycznych dla międzynarodowych korporacji mających oddziały w Polsce, między innymi Nokia Siemens Networks, Siemens, Motorola, Volvo Polska.Power Media jest krajowym liderem w dziedzinie przygotowania projektów informatycznych opartych na technologiach firmy Apple, WebObjects i Cocoa. Spółka posiada również unikalne kompetencje w zakresie rekrutacji i outsourcingu wyspecjalizowanych pracowników realizujących usługi IT.

Nasi pracownicy to główne źródło sukcesu i wartości firmy. Obecnie zatrudniamy 155 osób, spośród których 80% to wysokiej klasy programiści i specjaliści branży informatycznej. Ponadto mamy możliwość natychmiastowego pozyskania specjalistów do realizacji projektów IT dla naszych klientów. Prowadzimy rekrutację kadr IT w trybie ciągłym, współpracując z wrocławskimi uczelniami wyższymi. Posiadamy własną unikalną aplikację do weryfikacji wiedzy informatycznej kandydatów, dzięki której zapewniamy naszym klientom właściwy dobór specjalistów i krótki czas pozyskania niezbędnych kompetencji – mówi Marta Przewłocka Wiceprezes Zarządu Power Media S.A.

Obecnie głównymi akcjonariuszami Power Media S.A. są dwaj założyciele firmy Wojciech Narczyński oraz Andrzej Parszuto, posiadający po 34% udziałów w kapitale spółki, którzy jednocześnie pełnią funkcje prezesa i wiceprezesa zarządu. Znaczny pakiet 20% akcji Power Media posiada także Marta Przewłocka, wiceprezes zarządu spółki. Pozostałe akcje spółki należą do kluczowych pracowników firmy.

W 2006 roku spółka Power Media osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 10,62 mln zł oraz zysk netto na poziomie 1,36 mln zł. W porównaniu do 2005 roku przychody były wyższe o 169%, a zysk netto o 372%. Za 9 miesięcy 2007 roku przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 8,5 mln zł, a zysk netto był na poziomie blisko 370 tys. zł. Głównym źródłem przychodu w 2006 roku (prawie 90%) były usługi IT dla dużych międzynarodowych korporacji. Z pozostałych obszarów działalności: outsourcingu i rekrutacji kadr IT uzyskaliśmy ponad 8%, a z serwisu internetowego ifirma.pl prawie 3% przychodów w 2006 r. Podobna struktura przychodów występuje w 2007 roku, przy czym coraz większy udział mają przychody z działalności outsourcingu i rekrutacji kadr oraz serwisu firma.pl.

Planowana rozbudowa serwisu księgowości internetowej ifirma.pl do 20 tys. użytkowników w znaczny sposób wpłynie na zwiększenie przychodów z tego rodzaju działalności, na której uzyskujemy najwyższe marże – mówi Andrzej Parszuto Wiceprezes Zarządu Power Media S.A.

Komentarze są zamknięte.

Kontakt

IFIRMA SA
ul. Grabiszyńska 241B
53-234 Wrocław

tel.: +48 71 769 43 00
fax: +48 71 321 00 16
e-mail: office@ifirma.pl

KRS: 0000281947
NIP: PL-898-16-47-572
REGON: 931082394
Nasz profil na Google+

Nasze certyfikaty