Zarząd Power Media S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyznaczył na 5 maja 2008 roku dzień ostatniego notowania 1.400.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Power Media S.A. Jednocześnie Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić z dniem 6 maja 2008 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje serii B i C spółki Power Media S.A.

Komentarze są zamknięte.

Kontakt

IFIRMA SA
ul. Grabiszyńska 241B
53-234 Wrocław

tel.: +48 71 769 43 00
fax: +48 71 321 00 16
e-mail: office@ifirma.pl

KRS: 0000281947
NIP: PL-898-16-47-572
REGON: 931082394
Nasz profil na Google+

Nasze certyfikaty