Przy tworzeniu oprogramowania pracują zespoły utalentowanych i doświadczonych specjalistów. Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy metodykę realizacji projektów do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Poniżej przedstawiamy podstawowe kryteria, którymi posługujemy się przy konstruowaniu modelu współpracy z naszymi klientami.

Miejsce realizacji usług

Najczęściej zespoły specjalistów wykonują prace w naszym centrum rozwoju oprogramowania we Wrocławiu. Posiadamy potrzebną do tego infrastrukturę IT, udostępniamy własnych kierowników projektów, zespoły kontroli jakości, grafików oraz administratorów. Zapewniamy stałą i sprawną komunikację m.in. poprzez telekonferencje, Skype oraz e-mail.

Część prac lub konsultacje mogą być wykonywane w siedzibie zamawiającego. Dotyczy to głównie początkowego etapu prac, kiedy bardzo ważne jest dokładne zrozumienie potrzeb klienta oraz nawiązanie dobrego kontaktu. W razie potrzeby nasi konsultanci mogą pracować w siedzibie klienta na dowolnym etapie realizacji projektu.

Na Państwa życzenie lub gdy specyfika projektu tego wymaga, całość prac może być wykonana w siedzibie klienta. Power Media udostępnia własnego kierownika projektu, lecz oczywiście możliwa jest też praca naszych specjalistów pod kierownictwem menedżera wyznaczonego z zespołu klienta.

Modelem współpracy preferowanym przez część naszych klientów jest pełny outsourcing kadrowy w trybie „time & material”. Więcej informacji na temat tego modelu można znaleźć w dziale Outsourcing kadr IT.

Metodyka zarządzania procesem tworzenia oprogramowania

Kierownicy projektów pracujący dla Power Media mają doświadczenie w stosowaniu różnych metodyk zarządzania projektem od metodyk lekkich (Scrum, XP) po zaawansowane, takie jak PRINCE/2 czy PMI.

Na bazie naszych doświadczeń bardzo często proponujemy naszym klientom zastosowanie metodyki Scrum. Zakłada ona:

 • podział systemu na etapy zwane przebiegami (ang. sprints), najczęściej w kolejności określonej według priorytetów klienta,
 • wyznaczenie przez klienta osoby reprezentującej go na cyklicznych spotkaniach z wykonawcą systemu,
 • dostarczenie klientowi po każdym przebiegu produktu w postaci nowych funkcjonalności systemu informatycznego,
 • optymalizację komunikacji przy pomocy kilku prostych zasad, a tym samym ograniczenie kosztów zarządzania projektem IT.

Zalety Scrum to:

 • możliwość wspólnego kształtowania systemu informatycznego przez wykonawcę i klienta,
 • sprawna komunikacja pomiędzy nimi,
 • możliwość bardzo szybkiego reagowania na problemy i nieprzewidziane sytuacje,
 • prostota.

Więcej informacji o metodyce Scrum można znaleźć na stronie internetowej scrumalliance.org.

Nasi kierownicy projektów są oczywiście otwarci na inne propozycje dotyczące sposobów zarządzania projektem.

Model rozliczeniowy

Rozliczenie projektu jest możliwe według następujących scenariuszy:

 • podział projektu na moduły lub etapy i wycena każdego etapu z osobna,
 • wycena całości projektu (w przypadku małych projektów),
 • w przypadku planów dłuższej współpracy lub braku dokładnych wymagań dotyczących całości projektu możliwość rozliczania na podstawie stawek godzinowych.

Powyższe scenariusze są tylko propozycjami. Możliwe jest wspólne z klientem ustalanie indywidualnego modelu rozliczeniowego.

By dowiedzieć się więcej, zachęcamy do skontaktowania się z naszym Działem Sprzedaży pod adresem sales@power.com.pl i zapytania o szczegóły.

Kontakt

IFIRMA SA
ul. Grabiszyńska 241B
53-234 Wrocław

tel.: +48 71 769 43 00
fax: +48 71 321 00 16
e-mail: office@ifirma.pl

KRS: 0000281947
NIP: PL-898-16-47-572
REGON: 931082394
Nasz profil na Google+

Nasze certyfikaty