W ramach rekrutacji i outsourcingu kadr IT oferujemy różne formy współpracy w zależności od potrzeb i preferencji klienta. Dostosowujemy nasze usługi do specyfiki naszych klientów tak, aby przyjęte rozwiązania były efektywne i dawały klientowi oszczędność czasu oraz środków.

Dużym uznaniem naszych klientów cieszą się rozwiązania, które łączą rekrutację i outsourcing. Takie połączenie zapewnia elastyczne zarządzanie zasobami ludzkimi i bardzo dobrze sprawdza się w branży nowych technologii.

Przedstawione poniżej modele współpracy mogą być dowolnie modyfikowane w zależności od potrzeb klienta. Proponowana współpraca w ramach rekrutacji personelu lub outsourcingu kadrowego odbywa się w oparciu o wypracowany przez Power Media proces selekcji i weryfikacji specjalistów IT.

Modele rekrutacji IT i outsourcingu kadr IT

Modele rozliczeniowe

Rekrutacja kadr – wynagrodzenie Power Media przysługuje przeważnie w momencie zatrudnienia danego konsultanta przez klienta.
Typy wynagrodzeń za rekrutację selekcję pracowników:

  • rozliczenie za rekrutację odbywa się w oparciu o ustaloną stawkę procentową miesięcznego wynagrodzenia brutto danego konsultanta
  • rozliczenie za rekrutację odbywa się w oparciu o ustaloną stawkę ryczałtową.

Outsourcing kadr – wynagrodzenie Power Media odbywa się comiesięcznie za danego konsultanta realizującego prace w siedzibie klienta.

Typy rozliczeń za outsourcing:

  • rozliczenie w oparciu o model „Time & Material”,w którym rozliczenie oparte jest o rzeczywisty czas pracy konsultanta w przeliczeniu na osobogodziny (osobodni lub osobomiesiące).
  • rozliczenie w oparciu o model „Fixed Price”, w którym cena pracy konsultanta określona zostaje z góry na cały okres trwania projektu. Oszacowaną ilość osobogodzin pracy niezbędnych do zrealizowania usługi mnożymy przez stawkę godzinową, otrzymując końcowy koszt jej wykonania.

Kontakt

IFIRMA SA
ul. Grabiszyńska 241B
53-234 Wrocław

tel.: +48 71 769 43 00
fax: +48 71 321 00 16
e-mail: office@ifirma.pl

KRS: 0000281947
NIP: PL-898-16-47-572
REGON: 931082394
Nasz profil na Google+

Nasze certyfikaty