Klauzula informacyjna dla pracowników:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IFIRMA SA z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej 241 B, we Wrocławiu (kod pocztowy: 53-234),

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zatrudnienia i wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz innych ustaw,

 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

 4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla umów zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IFIRMA SA z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej 241 B, we Wrocławiu (kod pocztowy: 53-234),

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą,

 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

 4. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla kandydatów o pracę:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IFIRMA SA z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej 241 B, we Wrocławiu (kod pocztowy: 53-234),

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesów rekrutacji,

 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna klientów/kontrahentów oraz przyszłych klientów:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz art. 25. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IFIRMA SA z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej 241 B, we Wrocławiu (kod pocztowy: 53-234),

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia ofert, świadczenia usług, prawidłowej realizacji umowy, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji, realizacji usługi Biura Obsługi Klienta, obsługi promocji, obsługi programów partnerskich,

 3. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od klientów, kontrahentów oraz potencjalnych klientów, jak i ze źródeł ogólnodostępnych,

 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

 1. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla klientów uczestniczących w programach lojalnościowych /promocjach / konkursach:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IFIRMA SA z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej 241 B, we Wrocławiu (kod pocztowy: 53-234),

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi promocji oraz/lub programów lojalnościowych, konkursów,

 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

 4. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IFIRMA SA z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej 241 B, we Wrocławiu (kod pocztowy: 53-234),

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa: art. 406 (3) § 2 i 3,  § 6 – 8, art. 407  § 1 i 1 (1), art. 410 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr. 94, poz. 1037 ze zm.), art. 70 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych,

 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

 4. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Kontakt

IFIRMA SA
ul. Grabiszyńska 241B
53-234 Wrocław

tel.: +48 71 769 43 00
fax: +48 71 321 00 16
e-mail: office@ifirma.pl

KRS: 0000281947
NIP: PL-898-16-47-572
REGON: 931082394
Nasz profil na Google+

Nasze certyfikaty