Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie:

  • podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C w trybie oferty publicznej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
  • ubiegania się o dopuszczenie akcji serii B i C do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji;
  • ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego;
  • emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii D oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki
  • ustalenia wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej
  • przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej i przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Komentarze są zamknięte.

Kontakt

IFIRMA SA
ul. Grabiszyńska 241B
53-234 Wrocław

tel.: +48 71 769 43 00
fax: +48 71 321 00 16
e-mail: office@ifirma.pl

KRS: 0000281947
NIP: PL-898-16-47-572
REGON: 931082394
Nasz profil na Google+

Nasze certyfikaty