Zarząd Power Media S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 grudnia 2009 roku na godzinę 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Kiełbaśnicza 24, w sali konferencyjnej na II pietrze budynku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie przez Zarząd informacji dotyczących dokonanego przez Spółkę nabycia akcji własnych, zgodnie z przepisem art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
 6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Power Media S.A.
 7. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Power Media S.A.
 8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej spółki Power Media S.A.
 9. Przedstawienie kandydatów do Rady Nadzorczej.
 10. Podjecie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej spółki Power Media S.A.
 11. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia spółki Power Media S.A. z dnia 15-06-2007 roku dotyczącej ustanowienia Programu Motywacyjnego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zamkniecie Zgromadzenia.

Istotne informacje

Data i godzina NWZ:
9 grudnia 2009 roku na godzinę 11:00

Miejsce NWZ:
siedziba Power Media S.A., ul. Kiełbaśnicza 24, Wrocław, w sali konferencyjnej na II pietrze budynku

Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ:
23 listopada 2009

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zwołaniu
Projekty uchwał
Informacja o liczbie akcji
Dokumentacja o wezwaniu
Formularz na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika

Informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów

Ogólna liczba akcji Power Media S.A. wynosi 6.400.000
Na akcje przypada łącznie 8.900.000 głosów

Kontakt w sprawie NWZ

Wszystkie zapytania dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A. zwołanego na dzień 9 grudnia 2009 roku prosimy kierować na adres

walne-zgromadzenie-mail

Komentarze są zamknięte.

Kontakt

IFIRMA SA
ul. Grabiszyńska 241B
53-234 Wrocław

tel.: +48 71 769 43 00
fax: +48 71 321 00 16
e-mail: office@ifirma.pl

KRS: 0000281947
NIP: PL-898-16-47-572
REGON: 931082394
Nasz profil na Google+

Nasze certyfikaty