Na liście przygotowanej przez Outsourcing Magazine znaleźli się eksperci związani z różnych branż i dziedzin biznesu. Według magazynu wyróżnione osoby w największym stopniu wpłynęły na rozwój outsourcingu w Polsce w ostatnich latach.

Na tej prestiżowej liście znalazła się również Marta Przewłocka, wiceprezes Power Media. Zapytana o to, co jej zdaniem pomagało, a co przeszkadzało w rozwoju outsourcingu w ostatnich 5 latach, odpowiedziała:

„Dla rozwoju outsourcingu kadr IT duże znaczenie miała sytuacja na rynku pracy. Trwająca informatyzacja firm krajowych i otwieranie przez koncerny zagraniczne centrów BPO powodowało wzrost zapotrzebowania na pracowników IT. Outsourcing stał się dobrym sposobem na szybkie uzupełnienie zespołu. Jednocześnie wzrost konkurencyjności skłaniał do wykorzystana outsourcingu jako narzędzia optymalizacji kosztów i zwiększenia elastyczności zatrudnienia. Niestety przez długi okres wyraźna była niechęć do oddelegowania zadań do firm zewnętrznych. Obecnie firmy przekonują się do efektywności tego rozwiązania”.

Lista wpływowych osób przygotowana została z okazji jubileuszu 5-lecia istnienia Outsourcing Magazine.

Komentarze są zamknięte.

Kontakt

IFIRMA SA
ul. Grabiszyńska 241B
53-234 Wrocław

tel.: +48 71 769 43 00
fax: +48 71 321 00 16
e-mail: office@ifirma.pl

KRS: 0000281947
NIP: PL-898-16-47-572
REGON: 931082394
Nasz profil na Google+

Nasze certyfikaty