Od 3 lipca do 29 września br. gościliśmy w naszej firmie grupę studentów z różnych rejonów Polski. W ramach wakacyjnych praktyk uczestniczyli w rozwoju jednego z naszych produktów.
Pulsar to wydajne oprogramowanie służące do rozprowadzania poczty elektronicznej (np. newsletterów czy powiadomień w dużych sklepach internetowych). Zadania praktykantów polegały na:

  • tworzeniu od podstaw modułów programu (np. efektywna obsługa nazw domenowych w resolverze DNS) oraz rozbudowie istniejących (np. biblioteka MIME, moduł współpracy z bazami danych),
  • tworzeniu testów, zarówno prostych testów jednostkowych, jak i złożonych programów testujących całe moduły, np. test przebiegu konwersacji SMTP,
  • znajdowaniu i usuwaniu błędów,
  • refaktoryzacji istniejącego kodu,
  • tworzeniu osobnych narzędzi związanych z projektem (np. zbieranie danych wykonania programu oraz automatyczne przedstawianie ich na wykresie, aplikacja uruchamiająca testy oraz tworząca raport z ich przebiegu).

Przedstawione zadania wymagały od praktykantów umiejętności szybkiego przyswajania wiedzy, nie tylko w celu opanowania języka Ada 2005, w którym tworzony jest projekt, ale także zapoznania się z zagadnieniami takimi jak protokół SMTP, system DNS, MIME czy komunikacja międzyprocesowa w systemach typu UNIX. Przydatna była także umiejętność pracy w zespole (w sumie pięcioosobowym) oraz pracy z cudzym kodem, gdyż większość zadań polegała na rozbudowie bądź zmianie istniejących modułów programu.

Warto dodać, że studenci, którzy odbyli u nas praktyki są pierwszymi kandydatami na naszych pracowników. Najlepszym tego przykładem jest koordynujący tegoroczne szkolenie nasz pracownik Marcin Simonides.

Komentarze są zamknięte.

Kontakt

IFIRMA SA
ul. Grabiszyńska 241B
53-234 Wrocław

tel.: +48 71 769 43 00
fax: +48 71 321 00 16
e-mail: office@ifirma.pl

KRS: 0000281947
NIP: PL-898-16-47-572
REGON: 931082394
Nasz profil na Google+

Nasze certyfikaty