Czym jest ścieżka kariery zawodowej i jak ją zaplanować?

Ścieżka kariery definiowana jest jako spójna sekwencja kolejnych stanowisk, które pracownicy mogą objąć w sprecyzowanym okresie pracy w danej organizacji. Powinna być ona tworzona w oparciu o osobiste cele pracownika i jego ambicje, chęć nabywania nowych umiejętności i nowego doświadczenia, a także spełnienie oczekiwań firmy. Idea ścieżek kariery to głównie nacisk na wzbogacenie kompetencji pracownika o nowe kwalifikacje i doświadczenie praktyczne.

Planowanie ścieżki kariery może odbywać się w dwojaki sposób:

 • Możesz zrobić to sam w oparciu o własne umiejętności, kompetencje, ambicje.
 • Możesz poddać się ścieżce zaplanowanej przez przedsiębiorstwo, w którym pracujesz. Słowem: firmy tworzą ścieżki kariery dla swoich pracowników, co oznacza, że podejmując pracę w danym przedsiębiorstwie jesteś w stanie stwierdzić, jak może przebiegać Twoja kariera.

Każdy z powyższych przypadków daje możliwość rozwinięcia skrzydeł, ale jednocześnie każdy z nich wymaga od Ciebie konsekwencji i nieustannego poszerzania swoich kompetencji. Jeśli planujesz więc, że Twoja kariera będzie rozwijać się według ściśle określonego scenariusza, pod uwagę musisz wziąć kilka istotnych kwestii:

 • Wcześniej obejmowane stanowiska
 • Kwalifikacje, które już posiadasz i które dopiero chcesz posiąść
 • Czas przeznaczony na realizację ścieżki kariery
 • Predyspozycje do pracy w grupie lub na stanowisku leadera
 • Cel – stanowisko, do którego będziesz dążyć

Teraz wystarczy, by w oparciu o powyższe informacje i wysunięte wnioski wybierzesz odpowiednie stanowisko i zaaplikujesz. Będzie to kolejny krok w Twojej karierze. Poniżej znajdziesz informacje na temat możliwości, jakie daje branża IT.

Co można robić w branży IT?

Jesteś programistą i planujesz zmienić obecną pracę? Jesteś studentem ostatniego roku lub absolwentem i dopiero wkraczasz na rynek pracy? Poniżej znajdziesz kilka przykładowych ścieżek kariery.

Jakie kompetencje są ważne w branży IT?

Poza oczywistymi umiejętnościami stricte technicznymi (np. umiejętność programowania w języku C++ i znajomość bibliotek, znajomość struktury GSM itp) dla pracodawców ważna jest jeszcze znajomość języka angielskiego i tzw. umiejętności miękkie. Wśród tych ostatnich wyróżnić możemy:

 • Komunikatywność
 • Pewność siebie
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • Elastyczność
 • Umiejętność pracy w grupie i wiele innych

Myślenie analityczne – łamigłówki

Nie zapominajmy, że od informatyków jako ścisłowców oczekiwać się będzie przede wszystkim umiejętności analitycznego myślenia. Chcesz je sprawdzić?

Kogo szukają pracodawcy z branży IT?

Ostatni rok przyniósł duże zmiany na rynku pracy. Na podstawie ofert wnioskujemy, że wciąż poszukiwani są programiści, szczególnie języków obiektowych, jak C++, Java, C#.

Ciekawą alternatywą dla osób posiadających umiejętność programowania jest weryfikacja i integracja oprogramowania. Weryfikacja i integracja mylnie postrzegana jest jako dziedzina dla osób z mniejszymi umiejętnościami programistycznymi. Tymczasem od kandydatów na takie stanowisko wymagana jest wszechstronność i dobra znajomość języków programowania. Zadania polegają bowiem głównie na tworzeniu części kodu, która przetestuje i zintegruje komponenty oprogramowania. Praca na takim stanowisku niejednokrotnie wiąże się z analizą wymagań, przygotowywaniem i wykonywaniem testów w zautomatyzowanym środowisku testowym, analizą wyników (pochodzących z wielu komponentów) oraz diagnozowaniem problemów. Aby sprostać takim wymaganiom konieczne jest ciągłe rozwijanie swojej wiedzy.

Jeśli nie czujesz się na siłach, by programować samodzielnie, możesz objąć jedno ze stanowisk testerskich – masz do wyboru testowanie oprogramowania lub testy black – box’owe. Popularni są również specjaliści z zakresu telekomunikacji. Na takich stanowiskach przydatna będzie wiedza z zakresu GSM, UMTS, sieci telekomunikacyjnych, z architektury i protokołów systemów sieci mobilnych, podstawowa umiejętność programowania w jednym z języków: Java, C++, Delphi, Pascal.

Dobrą alternatywą dla osób z nieco mniejszą wiedzą techniczną, lecz z dobrą znajomością języka angielskiego, jest tworzenie dokumentacji technicznej. Praca na takim stanowisku polega przede wszystkim na tworzeniu różnego rodzaju instrukcji dla użytkowników, opisów, podręczników. Praca często wiąże się z tłumaczeniem tekstów już istniejących. Idealny kandydat na takie stanowisko powinien wykazać się znajomością technicznego słownictwa angielskiego.

Pracodawcy poszukują również administratorów systemów (Windows, Unix) oraz użytkowników i wdrożeniowców oprogramowania SAP.

Kontakt

IFIRMA SA
ul. Grabiszyńska 241B
53-234 Wrocław

tel.: +48 71 769 43 00
fax: +48 71 321 00 16
e-mail: office@ifirma.pl

KRS: 0000281947
NIP: PL-898-16-47-572
REGON: 931082394
Nasz profil na Google+

Nasze certyfikaty