Power Media podpisała 18 sierpnia 2009r. umowę z Polską Agencją Rozwoju Regionalnego w sprawie wniosku o dofinansowanie w ramach Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Suma dotacji wynosi 1,8 mln zł, co stanowi niemal 75% całkowitej kwoty na realizację projektu. Jest to też jedno z najwyższych dofinansowań w Polsce w ramach w ramach działania 8.2. w I Rundzie 2009 roku.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku umożliwi rozbudowę serwisu ifirma.pl. Planowane jest między innymi wprowadzenie narzędzia służącego do elektronicznego wspierania procesów B2B. Udoskonalona zostanie też obsługa serwisów co-brand i zarządzanie kontaktem z użytkownikami pozyskanymi dzięki współpracy partnerskiej.

Komentarze są zamknięte.

Kontakt

IFIRMA SA
ul. Grabiszyńska 241B
53-234 Wrocław

tel.: +48 71 769 43 00
fax: +48 71 321 00 16
e-mail: office@ifirma.pl

KRS: 0000281947
NIP: PL-898-16-47-572
REGON: 931082394
Nasz profil na Google+

Nasze certyfikaty