Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 19.04.2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – porządek obrad: Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 […]

Czytaj dalej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 27.04.2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w następujących sprawach: Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej […]

Czytaj dalej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 14.04.2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w następujących sprawach: Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej […]

Czytaj dalej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 03.09.2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego. Szczegóły w Raporcie bieżącym nr 10/2013.

Czytaj dalej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26.04.2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie: Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny […]

Czytaj dalej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 25.04.2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie: Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny […]

Czytaj dalej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 19.04.2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie: Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny […]

Czytaj dalej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 09.06.2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności […]

Czytaj dalej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 09.12.2009 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie: zmiany Statutu Spółki; zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki; zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki; zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15-06-2007 roku dotyczącej ustanowienia Programu Motywacyjnego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych; powołania dwóch nowych członków Rady Nadzorczej. Szczegóły w Raporcie bieżącym nr 44/2009, […]

Czytaj dalej

Zwyczajne walne zgromadzenie z dnia 29.05.2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie: Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 […]

Czytaj dalej

Kontakt

IFIRMA SA
ul. Grabiszyńska 241B
53-234 Wrocław

tel.: +48 71 769 43 00
fax: +48 71 321 00 16
e-mail: office@ifirma.pl

KRS: 0000281947
NIP: PL-898-16-47-572
REGON: 931082394
Nasz profil na Google+

Nasze certyfikaty