Raport okresowy SA-R 2009

Raport Roczny SAR-2009 Pismo Zarządu Sprawozdanie Zarządu Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego Dodatkowe noty objaśniające Noty objaśniające do bilansu Noty objaśniające RPP Noty objaśniające RZiS 37 Noty objaśniające RZiS 38 Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania SF Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności SF Opinia Raport […]

Czytaj dalej

Raport okresowy III Q 2009

Raport okresowy III Q Informacja dodatkowa III Q 2009 Informacja uzupełniająca III Q 2009

Czytaj dalej

Raport okresowy SA-P 2009

Raport okresowy SA-P 2009 Raport z przeglądu sprawozdania finansowego Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Sprawozdanie Zarządu

Czytaj dalej

Raport okresowy I Q 2009

Raport okresowy I Q 2009 Informacja dodatkowa I Q 2009 Informacja uzupełniająca I Q 2009

Czytaj dalej

Raport okresowy SA-R 2008

Raport okresowy SA-R 2008 Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Sprawozdanie Zarządu Nota objaśniające do bilansu Nota objaśniająca rachunek zysków i strat (37) Nota objaśniająca rachunek zysków i […]

Czytaj dalej

Raport okresowy IV Q 2008 korekta

Raport okresowy IV Q 2008 korekta Informacja dodatkowa IV Q 2008 korekta Informacja uzupełniająca IV Q 2008 korekta

Czytaj dalej

Raport okresowy IV Q 2008

Raport okresowy IV Q 2008 Informacja dodatkowa IV Q 2008 Informacja uzupełniająca IV Q 2008

Czytaj dalej

Raport okresowy III Q 2008

Raport okresowy III Q 2008 Informacja dodatkowa III Q 2008 Informacja uzupełniająca III Q 2008

Czytaj dalej

Raport okresowy SA-P 2008

Raport okresowy SA-P 2008 Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Sprawozdanie Zarządu Nota objaśniająca bilans (22A) Nota objaśniająca rachunek zysków i strat (37A) Nota objaśniająca rachunek zysków i strat (38A) […]

Czytaj dalej

Raport okresowy II Q 2008

Raport okresowy II Q 2008 Informacja dodatkowa II Q 2008 Informacja uzupełniająca II Q 2008

Czytaj dalej

Kontakt

IFIRMA SA
ul. Grabiszyńska 241B
53-234 Wrocław

tel.: +48 71 769 43 00
fax: +48 71 321 00 16
e-mail: office@ifirma.pl

KRS: 0000281947
NIP: PL-898-16-47-572
REGON: 931082394
Nasz profil na Google+

Nasze certyfikaty