Raport bieżący 02/2014 – 09.01.2014 r.

Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r.

Czytaj dalej

Raport okresowy I Q 2012 15.05.2012

Czytaj dalej

Raport okresowy SAR-2011 16.03.2012

Raport roczny SA-R 2011 Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta Pismo zarządu do raportu rocznego Oswiadczenie Zarządu w sprawie rzetelnosci sporzadzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalnosci Oswiadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych Sprawozdanie Zarządu z działalności Power Media S.A. Wprowadzenie do […]

Czytaj dalej

Raport okresowy III Q 2011

Raport kwartalny SA-Q 3/2011 Informacje dodatkowe do jednostkowego raportu kwartalnego SA-Q 3/2011 Informacje uzupełniające do jednostkowego raportu kwartalnego SA-Q 3/2011

Czytaj dalej

Raport okresowy SAP-2011

Raport Półroczny SAP-2011 Sprawozdanie Zarządu Informacja Dodatkowa Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Raport z przeglądu

Czytaj dalej

Raport okresowy I Q 2011

Raport kwartalny SA-Q 1/2011 Informacje dodatkowe do jednostkowego raportu kwartalnego SA-Q 1/2011 Informacje uzupełniające do jednostkowego raportu kwartalnego SA-Q 1/2011

Czytaj dalej

Raport okresowy SAR-2010

Raport roczny SAR 2010 Pismo zarządu do raportu rocznego Oswiadczenie Zarzadu w sprawie rzetelnosci sporzadzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalnosci Oswiadczenie Zarzadu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych Sprawozdanie Zarządu z działalności Power Media S.A. Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego Opinia […]

Czytaj dalej

Raport okresowy III Q 2010

Raport kwartalny SA-Q 3/2010 Informacje dodatkowe do jednostkowego raportu kwartalnego SA-Q 3/2010 Informacje uzupełniające do jednostkowego raportu kwartalnego SA-Q 3/2010

Czytaj dalej

Raport okresowy SA-P 2010

Raport Półroczny SAP-2010 Sprawozdanie Zarządu Informacja Dodatkowa Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Raport z przeglądu

Czytaj dalej

Raport okresowy I Q 2010

Raport kwartalny SA-Q Informacje dodatkowe do jednostkowego raportu kwartalnego SA-Q 1/2010 Informacje uzupełniające do jednostkowego raportu kwartalnego SA-Q 1/2010

Czytaj dalej

Kontakt

IFIRMA SA
ul. Grabiszyńska 241B
53-234 Wrocław

tel.: +48 71 769 43 00
fax: +48 71 321 00 16
e-mail: office@ifirma.pl

KRS: 0000281947
NIP: PL-898-16-47-572
REGON: 931082394
Nasz profil na Google+

Nasze certyfikaty