Power Media chce zwiększyć przychód

Jak przewiduje prezes Power Media – Wojciech Narczyński – w roku 2012 spółka powinna zwiększyć przychody o kilkanaście procent. Po pierwszym półroczu jej obroty wynoszą 4,56 mln. zł. Pomimo negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego, spółka ma szansę na osiągnięcie przychodu większego niż w roku 2011. Wyniósł on wówczas […]

Czytaj dalej

Stopa dywidendy sięgnie 7,7 proc.

Wrocławska spółka, która prowadzi serwis księgowości internetowej ifirma. pl, tworzy oprogramowanie na zamówienie oraz wynajmuje informatyków innym spółkom z branży, zarobiła w 2011 r. prawie 0,7 mln zł. Rok wcześniej miała 0,3 mln zł straty netto. Sprzedaż wzrosła do 8,28 mln zł z 7,26 mln zł, czyli […]

Czytaj dalej

Power Media wśród 10 spółek z największą gotówką

Na 2 miejscu, tuż za funduszem NFI Octava w zestawieniu uplasowała się spółka Power Media, która stworzyła pierwszy w Polsce serwis umożliwiający małym firmom samodzielne prowadzenie księgowości przez internet. Tu gotówka na koniec 2011 roku stanowiła prawie 3,5 mln zł, a jej stosunek do aktywów wynosił 62 proc.

Czytaj dalej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 25 kwietnia 2012 roku

Zarząd Power Media Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281947, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. […]

Czytaj dalej

Power Media wśród Najbardziej Dynamicznie Rozwijających się MSP

W wydaniu listopadowym magazynu „Home & Market”został opublikowany raport na temat Najbardziej Dynamicznych Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ranking, który stanowi podstawę raportu, stworzono na podstawie analizy wyników finansowych MSP notowanych na giełdzie a także działających poza nią. Na podstawie analizy wyników finansowych za dwa kwartały 2011 roku […]

Czytaj dalej

Power Media na konferencji WallStreet

W dniach 11-13 czerwca przedstawiciele Zarządu Power Media reprezentowali spółkę na konferencji WallStreet. Konferencja corocznie organizowana jest przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w Zakopanem. W 14. edycji tego największego w Europie Środkowo-Wschodniej spotkania inwestorów indywidualnych wzięło udział 600 uczestników: inwestorzy, przedstawiciele GPW, KNF i spółek giełdowych oraz mediów. […]

Czytaj dalej

Tworzymy dobre praktyki relacji inwestorskich

Zostaliśmy zaproszeni do udziału w jubileuszowym programie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych „10 spółek na 10 lat SII – komunikuj się skutecznie”. Celem projektu jest opracowanie i wypromowanie najwyższych standardów przepływu informacji pomiędzy spółkami giełdowymi a inwestorami. W programie SII bierze udział 10 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych […]

Czytaj dalej

Power Media w dołączyło do programu SII „10 na 10”

„10 na 10 …” to program mający na celu kreowanie oraz promowanie najwyższych standardów w obszarze komunikacji spółek giełdowych z inwestorami. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Uczestniczy w nim 10 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie, możliwie różnorodnych (pod względem wielkości, struktury akcjonariatu, „rodowodu”, rynku na którym […]

Czytaj dalej

Jedno z najwyższych dofinansowań dla Power Media S.A.

Power Media podpisała 18 sierpnia 2009r. umowę z Polską Agencją Rozwoju Regionalnego w sprawie wniosku o dofinansowanie w ramach Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Suma dotacji wynosi 1,8 mln zł, co stanowi niemal 75% całkowitej kwoty na realizację projektu. Jest to też jedno z najwyższych dofinansowań w Polsce […]

Czytaj dalej

Rezygnacja Wiceprezesa Power Media S.A.

W dn. 29 czerwca Andrzej Parszuto, Wiceprezes Zarządu Power Media S.A. złożył rezygnację ze stanowiska. Decyzja podyktowana była względami osobistymi. Swoją funkcję Andrzej Parszuto przestał pełnić 30 czerwca. Pozostaje jednak znaczącym akcjonariuszem Power Media S.A., posiadając ponad 15% udziałów w firmie i 21% głosów podczas zgromadzenia akcjonariuszy. […]

Czytaj dalej

Kontakt

IFIRMA SA
ul. Grabiszyńska 241B
53-234 Wrocław

tel.: +48 71 769 43 00
fax: +48 71 321 00 16
e-mail: office@ifirma.pl

KRS: 0000281947
NIP: PL-898-16-47-572
REGON: 931082394
Nasz profil na Google+

Nasze certyfikaty