Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 19.04.2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – porządek obrad: Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 […]

Czytaj dalej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 27.04.2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w następujących sprawach: Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej […]

Czytaj dalej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 14.04.2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w następujących sprawach: Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej […]

Czytaj dalej

Raport bieżący 08/2014 – 24.09.2014 r.

Transakcje na wartość umowy znaczącej

Czytaj dalej

Raport bieżący 07/2014 – 12.05.2014 r.

Wypłata dywidendy

Czytaj dalej

Raport bieżący 06/2014 – 12.05.2014 r.

Akcjonariusze posiadający 5% na ZWZ Lista akcjonariuszy – załącznik

Czytaj dalej

Raport bieżący 05/2014 – 12.05.2014 r.

Treść powziętych uchwał Treść powziętych uchwał – załącznik Korekta

Czytaj dalej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 03.09.2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego. Szczegóły w Raporcie bieżącym nr 10/2013.

Czytaj dalej

Raport bieżący 04/2014 – 14.04.2014 r.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Czytaj dalej

Raport bieżący 03/2014 – 14.04.2014 r.

Zwołanie ZWZ Treści uchwał z uzasadnieniem Informacja o liczbie akcji, Formularz na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika

Czytaj dalej

Kontakt

IFIRMA SA
ul. Grabiszyńska 241B
53-234 Wrocław

tel.: +48 71 769 43 00
fax: +48 71 321 00 16
e-mail: office@ifirma.pl

KRS: 0000281947
NIP: PL-898-16-47-572
REGON: 931082394
Nasz profil na Google+

Nasze certyfikaty